Buone Feste! Szczęśliwego Bożego Narodzenia! Merry Christmas


A chi sta leggendo questo messaggio auguro ogni bene, un Natale sereno e
in allegria con amici o parenti con chi chi sia… La vita è una gran
cosa e va vissuta al meglio perchè essa racchiude mille colori e
sfaccettature… viviamola al meglio e senza rancore perchè in tutto il
mondo ci sia più amore. Auguri ancora e baci infiniti a tutti coloro che
sono miei lettori (amici).

Kto czyta tę wiadomość życzę mu każdego dobra, spokojnego Bożego Narodzenia razem z przyjaciółmi lub krewnymi, z kimkolwiek kim on jest … Życie to wielka rzecz i powinno być przeżywane z najlepszych, ponieważ zawiera wiele kolorów i aspektów… żyjmy lepiej i bez urazy, bo na całym świecie jest dużo miłości. Wszystkiego najlepszego raz jeszcze i dużo buziaków dla wszystkich, którzy są moimi czytelnikami (przyjaciółmi).

Who is reading this message I wish him well, a peaceful Christmas and all together with friends or relatives with whom who he is … Life is a great thing and should be lived to the best because it contains many colors and faces … live it the best and without rancor because worldwide there is more love. Wishes again and infinite kisses to all who are my readers (friends).

Comments

 1. Stephanie says:

  Have a wonderful Christmas! !

 2. Merry Christmas! I wish all the best dear! kisses

 3. * BUON NATALE *
  un abbraccio
  <<< tr3ndygirl >>>

 4. Buon Natale anche a te bellezza! Che siano giorni pieni di gioia e serenità per te e tutti i tuoi cari. Mhuà! :*
  Luna
  http://www.fashionsnobber.com

 5. * BUON SANTO STEFANO *
  un bacione
  <<< tr3ndygirl >>>

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *